Επικοινωνία

Φόρμα επικοινωνίας

Πληροφορίες

Συντονιστής του έργου INSIGHT: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO, Τμήμα Ψυχολογίας, Ιταλία

Υπεύθυνος του έργου INSIGHT: Luca Rollè

Email: [email protected]