Αποτελέσματα

+ Οδηγός καλών πρακτικών

Ο κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη ενός Οδηγού Καλών Πρακτικών που θα προσδιορίζει τι είδους υποστήριξη χρειάζονται οι προπτυχιακοί-ες φοιτητές-ριες των ΑΕΙ και οι σημερινοί-ές επαγγελματίες υγείας για να υποδεχθούν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και να έχουν θετικό αντίκτυπο στην ευημερία τους. Η συμβολή αυτού του Οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μέρος άλλων μαθημάτων κατάρτισης.

+ Πρόγραμμα μικρό-εκπαίδευσης INSIGHT

Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό θα ανταποκριθεί στις ανάγκες της ομάδας-στόχου και στην προθυμία της να βελτιώσει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και να καθιερώσει καινοτόμες πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν σε πιο συμπεριληπτικές και ισότιμες υπηρεσίες υγείας. Το μάθημα θα περιλαμβάνει 4 ενότητες που θα αφορούν την ευημερία αλλά και τα θέματα σωματικής υγείας που μπορεί να προκύψουν στη ζωή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

+ INSIGHT MOOC

Ένα ελεύθερα προσβάσιμο εικονικό μαθησιακό περιβάλλον που περιέχει το μαθησιακό υλικό, εργαστήρια, εικονικές δραστηριότητες και ένα φόρουμ κοινότητας που επιτρέπει την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία.